Svimmelhet med årsak i CNS

(N17)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Sosial funksjon og nettverk.  Førerkort .

Anamnese : Andre tilstand ?

Aktuelt : Symptom debut , karakter , tidsforløp .  Anfallets-, varighet , symptomer og utløsende faktorer .

Funn : Observasjon . Sirkulasjon Nevrologi : hjernenerver Øyebevegelser .   ØNH : DHT HST , HIT Ottoskopi .

Vurdering : Svimmelhet av typen... Pasienten henvises til...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Sosial funksjon og nettverk.  Førerkort .

Anamnese : Andre tilstand ?

Aktuelt : Symptom debut , karakter , tidsforløp .  Anfallets-, varighet , symptomer og utløsende faktorer .

Funn : Observasjon . SirkulasjonNevrologi : hjernenerver Øyebevegelser .   ØNH : DHTHST , HITOttoskopi .

Vurdering : Svimmelhet av typen... Pasienten henvises til...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • andre nevrologiske symptomer

Ved suspekt sentralnervøs årsak kan svimmelheten potensielt ha alvorlige årsaker.
Link til Youtube

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 30.11.2021

Svimmelhet med sannsynlig sentralnervøs årsak (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Svimmelhet av perifer type hører inn under prioriteringsveilederen for øre-nese-halssykdommer, hode- og halskirurgi.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • andre nevrologiske symptomer

Ved suspekt sentralnervøs årsak kan svimmelheten potensielt ha alvorlige årsaker.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 30.11.2021
 • Sykmelding er ofte ikke nødvendig. Det kan være nødvendig med tilrettelegging av arbeid der hvor arbeidskravene gjør det nødvendig.
 • Sykmelding bør være kortest mulig og fortrinnsvis gradert. Aktivitet og arbeidstilknytning er å foretrekke.
 • Sykmelding er aktuelt ved akutt rotatorisk vertigo. Annen svimmelhet kan også redusere arbeidsevne i stor grad, særlig ved ledsagende og uttalt kvalme. Lengden må vurderes individuelt.
 • Sykmelding kan være nødvendig i påvente av diagnostisk avklaring og eventuelle terapeutiske tiltak.
 • Langvarig sykmelding av ukarakteristisk og uavklart svimmelhet bør unngås.
 • Alle tilstander må vurderes individuelt
 • Sykmelding er ofte ikke nødvendig. Det kan være nødvendig med tilrettelegging av arbeid der hvor arbeidskravene gjør det nødvendig.
 • Sykmelding bør være kortest mulig og fortrinnsvis gradert. Aktivitet og arbeidstilknytning er å foretrekke.
 • Sykmelding er aktuelt ved akutt rotatorisk vertigo. Annen svimmelhet kan også redusere arbeidsevne i stor grad, særlig ved ledsagende og uttalt kvalme. Lengden må vurderes individuelt.
 • Sykmelding kan være nødvendig i påvente av diagnostisk avklaring og eventuelle terapeutiske tiltak.
 • Langvarig sykmelding av ukarakteristisk og uavklart svimmelhet bør unngås.
 • Alle tilstander må vurderes individuelt

Se dette kapittel i veilederen Sykemelding- generell del Se alle kapiteler i veilederen

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 30.11.2021
Bakomforliggende årsak til vertigo kan falle inn under flere punkter i førerkortforskriften
  Helseattest_forerett Se alle kapiteler i veilederen
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021