Svimmelhet / Otogen vertigo

Disse, for tilstanden mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Sosial funksjon og nettverk.

Anamnese : Nedsatt visus?

Aktuelt : Symptomdebut. omstendigheter karakter.  Svimmelhetens karakter. Tidsforløp. Hvis anfall, Anfallsvarighet/ Perioder. Ledsagende symptomer? Utløsende faktorer?

Funn : Observasjon.  Sirkulasjon. Nevrologi: Koordinasjon , Øyebevegelser og hjernenerver.

 
ØNH: Dix Hallpike-test (DHT),  Head Shake-test (HST),  Head Impuls-test (HIT),  Ottoskopi . Nystagmus?

Vurdering : Pasienten henvises til ØNH pol for

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr!

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.  
 • nedsatt syn
 • dårlig sosialt nettverk
 • tap av funksjon som kan påvirke livskvalitet
 • alder
 Veiledende frist:

Søk i NEL for "Svimmelhet"

Symptomer Vis 43 treff »

Tilstander Vis 138 treff »

Andre profesjonelle Vis 87 treff »

Sykepleie Vis 79 treff »

Presentasjoner

Annet

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.
Helsedirektoratet
 
● Papirversjon av Diagnoseveileder i  pasientforløp for akutt vertigo, Sykehuset Østfold
 
● Andre kilder:
 

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 28.11.2021
Utdypende forklaring på tilstand
Invalidiserende svimmelhet (for eksempel Mb Meniere med hyppige anfall, BPPV, vestibularisnevronitt).
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • nedsatt syn
 • dårlig sosialt nettverk
 • tap av funksjon som kan påvirke livskvalitet
 • alder
Utdypende forklaring på tilstand
Ustøhet, vestbularisnevronitt, BPPV i restitusjonsfasen.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • nedsatt syn
 • dårlig sosialt nettverk
 • tap av funksjon som kan påvirke livskvalitet
 • alder

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 28.11.2021

Svimmelhetssyndrom (H82) (N17 Svimmelhet IKA)

 • Sykmelding er ofte ikke nødvendig. Det kan være nødvendig med tilrettelegging av arbeid der hvor arbeidskravene gjør det nødvendig.
 • Sykmelding bør være kortest mulig og fortrinnsvis gradert. Aktivitet og arbeidstilknytning er å foretrekke.
 • Sykmelding er aktuelt ved akutt rotatorisk vertigo. Annen svimmelhet kan også redusere arbeidsevne i stor grad, særlig ved ledsagende og uttalt kvalme. Lengden må vurderes individuelt.
 • Sykmelding kan være nødvendig i påvente av diagnostisk avklaring og eventuelle terapeutiske tiltak.
 • Langvarig sykmelding av ukarakteristisk og uavklart svimmelhet bør unngås.
 • Alle tilstander må vurderes individuelt

Se dette kapittel i veilederen Sykemelding- generell del Se alle kapiteler i veilederen
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021