Sykelig overvekt - plastikkirurgi

(T83)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Pasientens yrke, allergi, røyk, alkohol.

Anamnese : Komorbiditet, ev. ASA-klasse. Tidligere bariatrisk kirurgi (dato) som resulterte i X % reduksjon i BMI. Optimalisert ernæringstilstand?

Aktuelt : Overvekt historikk, stabil vekt siste 6 måneder? Har pasienten  overskuddshudplager ?

Funn : BMI.

Suppl. us : Hb, TPK, LPK, Na, K, Kreatinin, Ca, Albumin, ALAT, ASAT, LD, INR, CRP, Glucose, HbA1c.

Vurdering : Pasienten henvises til kirurgi.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr. Blodfortynnende?

Fam/ Sos : Pasientens yrke, allergi, røyk, alkohol.

Anamnese : Komorbiditet, ev. ASA-klasse. Tidligere bariatrisk kirurgi (dato) som resulterte i X % reduksjon i BMI. Optimalisert ernæringstilstand?

Aktuelt : Overvekt historikk, stabil vekt siste 6 måneder? Har pasienten  overskuddshudplager ?

Funn : BMI.

Suppl. us : Hb, TPK, LPK, Na, K, Kreatinin, Ca, Albumin, ALAT, ASAT, LD, INR, CRP, Glucose, HbA1c.

Vurdering : Pasienten henvises til kirurgi.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr. Blodfortynnende?

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • KMI over 50 og ung alder
 • pasienter som tidligere har fått kirurgisk behandling for fedme og som er gravide
 • pasienter med KMI større eller lik 35 og alvorlige fedmerelaterte følgesykdommer (eksempelvis diabetes type 2, søvnapnè og hypertensjon) eller som er genetisk disponert for komplikasjoner og tidlig død
 • pasienter som har utviklet komplikasjoner til fedmen (for eksempel type 2 diabetes, obstruktiv søvnapnè, alvorlig hypertoni) og der komplikasjonen i tillegg har påført pasienten organsvikt som ved for eksempel type 2 diabetes med diabetisk nefropati eller retinopati, eller hypertoni og hyperkolesterolemi komplisert medmanifest hjertekarsykdom
 • pasienter som er gravid og har KMI større eller lik 35, i samarbeid med svangerskapspoliklinikk
 
 
 • Sykelig overvekt: BMI ≥ 40 eller BMI ≥ 35 + komorbiditet.
 • Henvisning må returneres for komplettering ved manglende data for BMI.
 • Vurderingskriterier:
  • BMI reduksjon på > 25 % etter bariatrisk kirurgi.
  • BMI < 35 kg / m2. Dette er en veiledende grense som må vurderes individuelt.
  • BMI > 30 vurderes kun panniculectomi. Se kommentar **.
  • Ved ønske om korreksjoner utover trunkus: Er det synlige fysiske besvær eller betydelig avvik?
  • Røykestopp minst 6 uker før og etter operasjonen for å redusere risikoen for komplikasjoner.
  • Endelig avgjørelse om egnethet for plastikkirurgi tas av plastikkirurg

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 05.12.2021

Sykelig overvekt - voksne (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Definisjon: Voksne 18 år og oppover, KMI større eller lik 40 eller KMI større eller lik 35, i tillegg til komplikasjoner relatert til fedme som for eksempel diabetes mellitus, søvnapné, PCOS, hypertensjon og/eller hjerte- og karsykdom, belastningslidelser med alvorlig funksjonsnedsettelse.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og behandling starter i tverrfaglig fedmepoliklinikk. Behandlingsforløpet ved sykelig overvekt starter når pasienten tas inn til tverrfaglige utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten. Behandlingsfristen anses som innfridd ved første konsultasjon. Rusavhengighet, alvorlig spiseforstyrrelser og alvorlige psykisk sykdom må koordineres med aktuelle spesialister. Dette er spesielt viktig å avklare før en eventuell kirurgisk fedmebehandling.
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • KMI over 50 og ung alder
 • pasienter som tidligere har fått kirurgisk behandling for fedme og som er gravide
 • pasienter med KMI større eller lik 35 og alvorlige fedmerelaterte følgesykdommer (eksempelvis diabetes type 2, søvnapnè og hypertensjon) eller som er genetisk disponert for komplikasjoner og tidlig død
 • pasienter som har utviklet komplikasjoner til fedmen (for eksempel type 2 diabetes, obstruktiv søvnapnè, alvorlig hypertoni) og der komplikasjonen i tillegg har påført pasienten organsvikt som ved for eksempel type 2 diabetes med diabetisk nefropati eller retinopati, eller hypertoni og hyperkolesterolemi komplisert medmanifest hjertekarsykdom
 • pasienter som er gravid og har KMI større eller lik 35, i samarbeid med svangerskapspoliklinikk

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 05.12.2021

 Sykemelding- generell del 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021