Systemisk bindevevssykdom/vaskulitt

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Aktuelt : Alvorlig organmanifestasjon ? Mistanke om dermatomysositt, SLE, MCTD?

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Aktuelt : Alvorlig organmanifestasjon ? Mistanke om dermatomysositt, SLE, MCTD?

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 
Øyeblikkelig hjelp ved alvorlig organmanifestasjon for eksempel CNS, nyre eller ved alvorlig cytopeni og ved mistanke om dermatomysositt, SLE, MCTD.

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 30.11.2021

Systemisk bindevevssykdom/vaskulitt (veiledende frist 4 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og behandling.
Veiledende frist for start behandling
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Øyeblikkelig hjelp ved alvorlig organmanifestasjon for eksempel CNS, nyre eller ved alvorlig cytopeni og ved mistanke om dermatomysositt, SLE, MCTD.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021