Testikkelkreft - Φ

(Y78)

Disse, for tilstanden mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Stimulantia? Arv?

Anamnese : Komorbiditet. Atrofisk testikkel? Kontralateral testikkelkreft? Manglende descens? Infertilitet?

Aktuelt : Tumor- / forstørret testikkel uten infeksjonstegn? Epidydemitt/orkitt med symptomer > 3 uker?

Funn : Palpasjon av skrotum og  glandelstasjoner.

Suppl. us : Orienterende blodprøver   inkl. hCG og AFP .

Vurdering : Filterfunksjon / pakkeforløp for testikkelkreft på grunnlag av ...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Stimulantia? Arv?

Anamnese : Komorbiditet. Atrofisk testikkel? Kontralateral testikkelkreft? Manglende descens? Infertilitet?

Aktuelt : Tumor- / forstørret testikkel uten infeksjonstegn? Epidydemitt/orkitt med symptomer > 3 uker?

Funn : Palpasjon av skrotum og  glandelstasjoner.

Suppl. us : Orienterende blodprøver   inkl. hCG og AFP .

Vurdering : Filterfunksjon / pakkeforløp for testikkelkreft på grunnlag av ...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Filterfunksjon og gradering av mistanke
 
Mistanke om kreft = Klinisk mistanke i dette pakkeforløp.
 
Ved klinisk mistanke om kreft henviser fastlegen til urologisk avd. . Merking .
 
Begrunnet mistanke  og henvisning til pakkeforløp er begrenset til spesialist i urologi. 
 

 
 Kriterier for henvisning til Pakkeforløp (forbeholdt urologer)
 
Begrunnet mistanke om blærekreft oppstår når ett eller flere symptomer foreligger:
 • Forstørret testikkel uten infeksjonstegn
 • Tumor testis
 • Gynekomasti hos yngre menn
 • Forhøyet AFP i blodet som ikke kan forklares av leversykdom
Kommunikasjon - Pasienten skal informeres om:
 • Den begrunnede mistanke for kreft
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer.

Søkeresultat for 'Testikkelkreft'


Symptomer

Tilstander Vis 14 treff »

Andre profesjonelle

Kilde: Helsedirektoratet - Oppfølgning og kontroller 


Det er ikke utarbeidet lokal oppfølgnings forslag for denne tilstand.
 
● Primær oppfølgningsansvar: Relevant spesialist.
 

Kilde: Helsedirektoratet - Diagnoseveileder


Mistanke om testikkelkreft oppstår ved følgende symptomer:
 • Tumor i testikkel eller forstørret testikkel uten infeksjonstegn
 • Mistenkt epididymitt/orkitt og fortsatt symptomer ved kontroll etter 3 uker
Klinisk undersøkelse av skrotum, glandelstasjoner. Blodprøver inkludert hCG og AFP dersom det ikke er åpenbart at pasienten skal henvises umiddelbart. Forhøyet hCG eller AFP kontrolleres og utredes videre ved urologisk avdeling. Negativ hCG eller AFP utelukker ikke testikkelkreft, og henvising er derfor uavhengig av svar på blodprøver.
Begrunnet mistanke om testikkelkreft oppstår ved:
 •  Diffus forstørret testikkel uten infeksjonsmistanke eller andre forklaringer
 • Tumor i testikkelen
 • Nylig oppstått gynekomasti hos yngre menn (hCG-produserende tumor)
Forhøyet AFP i blodet som ikke kan forklares av leversykdom
Ved begrunnet mistanke henvises pasienten til Pakkeforløp for testikkelkreft. Det skal tydelig fremgå i henvisningen hva som utløser den begrunnede mistanken om kreft.
Ved mistanke om kreft drøfter legen henvisning til urologisk avdeling med pasienten og eventuelt pårørende. Pasienten skal ved henvisning til pakkeforløp informeres om:
 • Den begrunnede mistanken om testikkelkreft
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer
 • Det diagnostiseres årlig rundt 325 nye tilfeller av kreft i testikkel
 • Prevalens: 12/100.000
 • I 2012 var det 6637 personer i live med testikkelkreft
 • Kontralateral testikkelkreft
 • Manglende descens/kryptorkisme, der testiklene ikke ligger i pungen. Menn født med kryptorkisme har fire til fem ganger økt risiko for kreft i testikkelen. Risikoen er ytterligere økt ved bilateral kryptorkisme
 • Kreft i testikkelen hos førstegradsslektninger, spesielt hos bror
 • Dårlig sædkvalitet
På Helsedirektoratets nettsider finner du Pakkeforløp for testikkelkreft ogNasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av testikkelkreft

Kilde:  www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

Forløpstider i pakkeforløp for testikkelkreft

Tabellen viser forløpstidene i pakkeforløpet.

Forløpstidene er en rettesnor og normgivende. Fortsatt er det lovmessige grunnlaget pasientrettighetsloven § 2-2 og forskrift om prioritering av helsetjenester.

ForløpsbeskrivelseForløpstid
Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling 5 kalenderdager
Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning (beslutning tas) 12 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandling Kirurgisk behandling 14 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandling Medikamentell behandling 21* kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandling Strålebehandling 21 kalendedager
Fra avsluttet utredning til start behandling Beslutning og aktiv overvåkning (surveillance) eller beslutning om ny staging 14 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandling Kirurgisk behandling 31 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandling Medikamentell behandling 38* kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandling Strålebehandling 38 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandling Beslutning og aktiv overvåkning (surveillance) eller beslutning om ny staging 31 kalenderdager

* Ved metastatisk sykdom bør medikamentell behandling starte innen 14 kalenderdager.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
Kilde:  www.helsedirektoratet.no DIAGNOSEVEILEDERSist oppdatert: 01.12.2021

Testikkelkreft

1 Mistanke om kreft

Mistanke om testikkelkreft oppstår ved følgende symptomer:

 • Tumor i testikkel eller forstørret testikkel uten
  infeksjonstegn
 • Mistenkt epididymitt/orkitt og fortsatt symptomer
  ved kontroll etter 3 uker

2 Filterfunksjon

Klinisk undersøkelse av skrotum, glandelstasjoner. Blodprøver inkludert hCG og AFP dersom det ikke er åpenbart at pasienten skal henvises umiddelbart. Forhøyet hCG eller AFP kontrolleres og utredes videre ved urologisk avdeling. Negativ hCG eller AFP utelukker ikke testikkelkreft, og henvising er derfor uavhengig av svar på blodprøver.

3 Kriterier for henvisning til pakkeforløp

Begrunnet mistanke om testikkelkreft oppstår ved:

 • Diffus forstørret testikkel uten infeksjonsmistanke eller andre forklaringer
 • Tumor i testikkelen
 • Nylig oppstått gynekomasti hos yngre menn (hCG-produserende tumor)
  Forhøyet AFP i blodet som ikke kan forklares av
  leversykdom

4 Henvisning til pakkeforløp

Ved begrunnet mistanke henvises pasienten til Pakkeforløp for testikkelkreft. Det skal tydelig fremgå i henvisningen hva som utløser den begrunnede mistanken om kreft.

5 Kommunikasjon

Pasienten skal ved henvisning til pakkeforløp informeres om:

 • Den begrunnede mistanken om testikkelkreft
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer

6 Risikogrupper

 • Kontralateral testikkelkreft
 • Manglende descens/kryptorkisme, der testiklene ikke ligger i pungen. Menn født med kryptorkisme har fire til fem ganger økt risiko for kreft i testikkelen. Risikoen er ytterligere økt ved bilateral kryptorkisme
 • Kreft i testikkelen hos førstegradsslektninger, spesielt hos bror
 • Dårlig sædkvalitet

Se også Pakkeforløp for testikkelkreft og Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av testikkelkreft.


 Alle diagnoseveiledere Generelt om pakkeforløpSe alle kapiteler i veilederen
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

 Sykemelding- generell del 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021