Thorakale aortaaneurysmer

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Arv .

Anamnese : Komorbiditet og  behandlinger ? Risikofaktorer .

Aktuelt : Aneurysme lokalisasjon. Somatisk - og psykisk symptometrykk.

Suppl. us : Bildediagnostisk før henvisning. EKKO-cor og CT-angio .

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Arv .

Anamnese : Komorbiditet og  behandlinger ? Risikofaktorer .

Aktuelt : Aneurysme lokalisasjon. Somatisk - og psykisk symptometrykk.

Suppl. us : Bildediagnostisk før henvisning. EKKO-cor og CT-angio .

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • aneurismets diameter
 • lokalisasjon
 • ledsagende sykdommer
 • alder
 • grad av psykisk belastning
 • kliniske manifestasjoner (ekspansjonssmerter, svelgeproblemer, svekket lungefunksjon på grunn av oppfylling)

Kilde:

Thorakskir avd. SØ. v/ Dorte Bundgaard og  Odd grengaer

Thoracale aorta-aneurysmer (TAA)

Kar/thoraxkirurgisk seksjon, SØ, mottar mange henvisninger på pasienter med tilfeldig oppdaget utvidelse eller aneurysmer på thoracalaorta.

Vi holder oss til følgende retningslinjer:

Aorta ascendens/aortarot:

Normal diameter skal ikke overstige 40mm

Aneurysme i aorta ascendens forekommer oftere ved bicuspid aortaklaffepatologi. Pasienter med aneurysme i aorta ascendens bør derfor få gjort en EKKO-cor undersøkelse og kontrollopplegg med EKKO-cor. Dette utføres av kardiologisk seksjon, medisinsk avdeling.

Pasienter med medfødt bindevevssykdom, f eks Marfanpasienter, kan få sinus valsalva aneurysme.

Indikasjoner for kirurgi på aorta ascendens aneurysmer/aortarot:

Standard indikasjon for vurdering av behandling            55 mm
Marfan uten risikofaktorer                                                   50 mm
Marfan med risikofaktorer 1)                                                45 mm
Bicuspid aortaklaffepatologi                                                50 mm
Loeys-Dietz syndrom                                                             42 mm

1) Risikofaktorer : 
 • familiær forekomst av bindvevsykdom
 • Rask vekst hos pasienter;
  • med bindevevssykdom er over 3mm pr år.
  • uten bindevevssykdom er over 10mm pr år.
Alle pasienter med aortautvidelse skal ha forebyggende behandling med hypertensjonskontroll, foretrukket middel er beta-blokker. Albyl-E og statiner gis som ved påvist arteriosklerose.

Ved vurdering for operasjon tas også andre hensyn enn måling av diameter, eksempelvis komorbiditet, høyde, vekt og alder.

Aortabuen:

Standard indikasjon 55-60mm for kirurgi. Sykdom i avgangskarene kan indisere kirurgi tidligere.

Aorta descendens:

Standard indikasjon for kirurgi ved aneurysmer er 55-65 mm. Gjelder både ekte aneurysmer og aneurysmer oppstått etter disseksjon.

 

Henvisning til kar/thoraxkirurgisk seksjon SØ, Kalnes.

De pasienter som nærmer seg ovenstående indikasjonsgrenser kan henvises. Vi ønsker at det er utført EKKO-cor og CT-angio av totalaorta før henvisning. Aktuelle bilder må overføres til Kalnes, ikke bare beskrivelser.

Pasientene tas til samtale/informasjon på vår poliklinikk. Hvis det synes lenge til operasjonsindikasjon kan fastlege følge opp videre med kontroller etter instruks i notat. Ved aorta ascendens problematikk bør oppfølgingen helst skje ved EKKO-cor, spesielt hos yngre pasienter for å redusere strålebelastning. Det samme gjelder for pasienter med klaffepatologi.

Der vi anbefaler videre oppfølging med CT vil det i de fleste tilfeller kunne gjøres som CT uten kontrast. Aortadiameter lar seg vanligvis fint bedømme uten kontrastbruk.

Pasienter med kjent bindevevssykdom, for eksempel Marfan, og pasienter med bikuspide aortaklaffer skal følges av kardiolog i GUCH gruppen. Andre pasienter kan henvises til vurdering ved aneurysme -diameter over 50mm.

 

Det er sjelden at pasienter over 80 år kan få/tilbys operativ behandling pga inngrepets størrelse og belastning.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 30.11.2021

Thorakale aortaaneurysmer (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og behandling.
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • aneurismets diameter
 • lokalisasjon
 • ledsagende sykdommer
 • alder
 • grad av psykisk belastning
 • kliniske manifestasjoner (ekspansjonssmerter, svelgeproblemer, svekket lungefunksjon på grunn av oppfylling)

 Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 30.11.2021

 Sykemelding- generell del 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021