Makuladegenerasjon -Tørr

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Førerkort ?

Anamnese : Compliance?

Aktuelt : Debut, utvikling , varighet og lokalisasjon av symptomer.  Funksjonstap ?

Funn : Visus . Donders. Pupiller og  rød refleks .

Vurdering : Henvises for

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Førerkort ?

Anamnese : Compliance?

Aktuelt : Debut, utvikling , varighet og lokalisasjon av symptomer.  Funksjonstap ?

Funn : Visus . Donders. Pupiller og  rød refleks .

Vurdering : Henvises for

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
    • synsstyrke på ikke-aktuelt øye
    • tap av sertifikat som kan påvirke funksjon og livskvalitet
    • compliance
Ved usikkerhet i diagnostisering, kan det gis rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 28.11.2021

Tørr makuladegenerasjon (ikke rett)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • synsstyrke på ikke-aktuelt øye
  • tap av sertifikat som kan påvirke funksjon og livskvalitet
  • compliance

Ved usikkerhet i diagnostisering, kan det gis rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021