Trombocytopeni

(B83)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Arv?

Anamnese : Komorbiditet. Fast, ev. nylig brukt medikasjon?

Aktuelt : Debut, utvikling og symptomer . Forstørrede lymfeknuter? Nylig gjennomgått virusinfeksjon? Konsekvenser?

Funn : AT? Generell organstatus? Lymfeknutesvulst? Tegn til hudblødninger? Splenomegali?

Suppl. us : Hb, LPK, TPK, SR, CRP, blodutstryk, bilirubin, LD, haptoglobin, krea.

Vurdering : Henvises for ...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Arv?

Anamnese : Komorbiditet. Fast, ev. nylig brukt medikasjon?

Aktuelt : Debut, utvikling og symptomer . Forstørrede lymfeknuter? Nylig gjennomgått virusinfeksjon? Konsekvenser?

Funn : AT? Generell organstatus? Lymfeknutesvulst? Tegn til hudblødninger? Splenomegali?

Suppl. us : Hb, LPK, TPK, SR, CRP, blodutstryk, bilirubin, LD, haptoglobin, krea.

Vurdering : Henvises for ...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • platetall større eller mindre enn 50
  • avvikende Hb og lpk
  • blødningstendens
Det forutsettes kontroll av tuberkulose hos fastlegen i ventetiden. Trombocyttall forutsettes oppgitt i primærhenvisning.

Søk i NEL for "Trombocytopeni"

Andre profesjonelle Vis 36 treff »

Sykepleie Vis 12 treff »

Kilde:


For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

 

 

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

Trombocytopeni (veiledende frist 8 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • platetall større eller mindre enn 50
  • avvikende Hb og lpk
  • blødningstendens

Det forutsettes kontroll av tuberkulose hos fastlegen i ventetiden. Trombocyttall forutsettes oppgitt i primærhenvisning.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 

 

 

 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021