Tuberkulose

(A70)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese : Komorbiditet. Behandlingsforsøk ?

Aktuelt : Debut og varighet? Symptomer ? Konsekvenser?

Funn : AT? Lungestatus?

Suppl. us : IGRA Ev. RTG thorax

Vurdering : Henvises  for ...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese : Komorbiditet. Behandlingsforsøk ?

Aktuelt : Debut og varighet? Symptomer ? Konsekvenser?

Funn : AT? Lungestatus?

Suppl. us : IGRA Ev. RTG thorax

Vurdering : Henvises  for ...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.  
 • mistanke om MDR
 • smittefare ved aktiv lungetuberkulose
 • vekttap
 • feber
 • hoste
 • tegn til fistulering
 • ascites
 • skjelettsmerter
 • lymfeknutesvulst
 • nevrologiske utfall
 • resultater av undersøkelser (blodprøver, radiologi)
Øyeblikkelig hjelp ved:
 • sterk mistanke om lungetuberkulose (T1 i Tuberkuloseveilederen)
 • tuberkuløs meningitt
 • tuberkuløs spondylodiskitt
 • andre manifestasjoner med risiko for varig funksjonstap

Søk i NEL for "Tuberkulose"

Sykepleie

Annet

Kilde:


For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 30.11.2021
Utdypende forklaring på tilstand
Tilsvarer T1 og T2 i Tuberkuloseveilederen fra Folkehelseinstituttet.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og behandling.
Veiledende frist for start utredning
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • mistanke om MDR
 • smittefare ved aktiv lungetuberkulose
 • vekttap
 • feber
 • hoste
 • tegn til fistulering
 • ascites
 • skjelettsmerter
 • lymfeknutesvulst
 • nevrologiske utfall
 • resultater av undersøkelser (blodprøver, radiologi)

Øyeblikkelig hjelp ved:

 • sterk mistanke om lungetuberkulose (T1 i Tuberkuloseveilederen)
 • tuberkuløs meningitt
 • tuberkuløs spondylodiskitt
 • andre manifestasjoner med risiko for varig funksjonstap
Utdypende forklaring på tilstand
Positiv IGRA-test, med beskjeden mistanke om aktiv tuberkulose (pulmonal/ekstrapulmonal) hos immunkompetente (hiv-negative) og symptomfrie pasienter med normal SR og normalt rtg toraks. Tilsvarer T4 i Tuberkuloseveilederen fra Folkehelseinstituttet.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Ved symptomer og kliniske funn, vurder om pasienten hører inn under deltilstand med kortere frist.

Utdypende forklaring på tilstand
Positiv IGRA-test hos immunsupprimerte, med beskjeden mistanke om aktiv tuberkulose (pulmonal/ekstrapulmonal). Tilsvarer T3 i Tuberkuloseveilederen fra Folkehelseinstituttet.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • vekttap
 • feber
 • hoste
 • tegn til fistulering
 • ascites
 • skjelettsmerter
 • lymfeknutesvulst
 • nevrologiske utfall
 • resultater av undersøkelser (blodprøver, radiologi)

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021