Tumor pulm / Hæmoptyse

(R24)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese : Komorbiditet . Kjent malignitet ?

Aktuelt : Bakgrunn for henvisning. Dyspnoe, smerter el. vekttap? Andre symptomer?

Funn : Tegn på affeksjon av vitale organer?

Suppl. us : CT-thorax .

Vurdering : Pakkeforløp for lungekreft. Pasienteninfo .

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese : Komorbiditet . Kjent malignitet ?

Aktuelt : Bakgrunn for henvisning. Dyspnoe, smerter el. vekttap? Andre symptomer?

Funn : Tegn på affeksjon av vitale organer?

Suppl. us : CT-thorax .

Vurdering : Pakkeforløp for lungekreft. Pasienteninfo .

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

 Se også Pakkeforløp for Lungekreft 

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • mistanke om malign sykdom
 • mistanke om interstitiell lungesykdom
 • komorbiditet
 • smerter
 • vekttap
 • dyspnoe
 • pasientforløpt lungekreft
 • alder
 • residiv av kreftsykdom
 • sarcoidose
 • hyperkalsemi
 • affeksjon vitale organer
 • lungefibrose
 • pulmonal hypertensjon
 • collagensykdommer
 • hjertesykdom

Kilde:


For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021
Utdypende forklaring på tilstand
Ved liten mistanke om kreft.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Rask utredning for å avklare diagnose og alvorlighetsgrad. Igangsette behandling tilpasset årsak.
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • mistanke om malign sykdom
 • mistanke om interstitiell lungesykdom
 • komorbiditet
 • smerter
 • vekttap
 • dyspnoe
 • pasientforløpt lungekreft
 • alder
 • komorbiditet
 • residiv av kreftsykdom
 • sarcoidose
 • hyperkalsemi
 • affeksjon vitale organer
 • lungefibrose
 • pulmonal hypertensjon
 • collagensykdommer
 • hjertesykdom
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Rask utredning for å avklare diagnose og alvorlighetsgrad. Igangsette behandling tilpasset årsak.
Veiledende frist for start utredning
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • mistanke om malign sykdom
 • mistanke om interstitiell lungesykdom
 • komorbiditet
 • smerter
 • vekttap
 • dyspnoe
 • pasientforløp lungekreft
 • alder
 • residiv av kreftsykdom

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021