OCD ( Tvangslidelse ) - Φ

(P79)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Arv . Språk . Bosted -, omsorg -,   familie og sosiale forhold. Utfordringer og ressurser i barnets miljø .

Anamnese : Somatisk - og psykisk  komorbiditet. Behandling / tiltak og  koordinering ?

Aktuelt : Debut , utvikling av symptomer og funksjonsfall . Trauma Suicidalitet ? Rus?

Funn : Psykisk og somatisk status.  Motivasjon og samtykke ( ungdom ).

Suppl. us : Ev. testersultater og blodprøver .

Vurdering : Henv . til PF for OCD ( nr: 8 ). Annet somatisk ? Suicidrisiko . Førerkort .

Obs! : Oppdatert medisinliste og mobil tlf.nr.  Pasientinformasjon om PF for PHR.  

Fam/ Sos : Arv . Språk . Bosted -, omsorg -,   familie og sosiale forhold. Utfordringer og ressurser i barnets miljø .

Anamnese : Somatisk - og psykisk  komorbiditet. Behandling / tiltak og  koordinering ?

Aktuelt : Debut , utvikling av symptomer og funksjonsfall . TraumaSuicidalitet ? Rus?

Funn : Psykisk og somatisk status.  Motivasjon og samtykke ( ungdom ).

Suppl. us : Ev. testersultater og blodprøver .

Vurdering : Henv . til PF for OCD ( nr: 8 ). Annet somatisk ? Suicidrisiko . Førerkort .

Obs! : Oppdatert medisinliste og mobil tlf.nr.  Pasientinformasjon om PF for PHR.  

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
Henvisningsmal,  andre henviser

 

 • grad av funksjonstap sekundært til tilstanden
 • motivasjon hos pasient/foreldre
 • evnenivå (evnesvake barn vil ikke ha den samme nytten av kognitiv terapi).
  Følgende tegn kan gi mistanke om tvangslidelse (OCD):
 • tilbakevendende påtrengende og ubehagelige eller urovekkende tanker, impulser eller bilder. Disse vil man ofte forsøke å ignorere, undertrykke eller nøytralisere med andre tanker eller handlinger
 • gjentatt unngåelse, handlinger (f.eks. håndvask, sortering, sjekking) eller mentale ritualer (f.eks. bønn, telling, stille gjentagelse av ord) som man føler seg tvunget til å gjøre for å dempe ubehaget eller forhindre fryktede hendelser forbundet med tvangstanker
 • tvangstankene eller tvangshandlingene er tidkrevende (f.eks. tar mer enn én time per dag), eller forårsaker en betydelig lidelse eller svekket evne til å fungere sosialt, i barnehage/skole/jobb

Dersom symptomene bedre kan forklares ved følgende, er det IKKE aktuelt med pakkeforløp for tvangslidelse (OCD):

 • fysiologisk reaksjon på et stoff (f.eks. et rusmiddel eller en medisin)
 • vanskeligheter med å kaste eller kvitte seg med eiendeler, som i samlemani
 • hårnapping, som i trikotillomani
 • hudplukking, som i dermatillomani
 • ritualisert spiseatferd, som i spiseforstyrrelser
 • overopptatthet av rusmidler eller gambling, som ved rus- og avhengighetslidelser
 • impulser, som ved impulskontrollforstyrrelse og atferdsforstyrrelse.

I enkelte tilfeller er det vanskelig å avklare om symptomene bedre kan forklares ved andre tilstander. Ved tvil anbefales det derfor å henvise til pakkeforløp for tvangslidelse (OCD), slik at et OCD-team kan bistå med avklaring.
Ved behov for å drøfte om pasienten bør henvises, kan henviser kontakte spesialisthelsetjenesten for å få veiledning. For mer informasjon og eksempler på hvordan veiledning i praksis kan gjøres, se rundskriv, regjeringen.no).  eller Veiledningsplikt_rundskriv_i-3_2013

Søk i NEL for "Tvang"

Tilstander Vis 26 treff »

Andre profesjonelle

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

Tvangstanker og/eller tvangshandlinger - tilbakevendende (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning/vurdering, kognitiv atferdsterapi, medikamentell behandling og veiledning.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av funksjonstap sekundært til tilstanden
 • motivasjon hos pasient/foreldre
 • evnenivå

Evnesvake barn vil ikke ha den samme nytten av kognitiv terapi.


 Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021