Tykk- og endetarmskreft - Φ

Disse, for tilstanden mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Arvelighet ? Røyk?

Anamnese : Komorbiditet? Tidl. tarmkreft, polypper eller IBD?

Aktuelt : Redusert AT? Vekttap? Endret avføringsmønster ? Blod i avføring?

Funn : Abd. palp. DRE? Rektoskopi? ev. GU hos kvinner.

Suppl. us : Hemofec. Anemutredning ! (HB, jern, ferritin, MCV,TIBC, B12 og folat) !

Vurdering : Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft på grunnlag av ...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Arvelighet ? Røyk?

Anamnese : Komorbiditet? Tidl. tarmkreft, polypper eller IBD?

Aktuelt : Redusert AT? Vekttap? Endret avføringsmønster ? Blod i avføring?

Funn : Abd. palp. DRE? Rektoskopi? ev. GU hos kvinner.

Suppl. us : Hemofec. Anemutredning ! (HB, jern, ferritin, MCV,TIBC, B12 og folat) !

Vurdering : Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft på grunnlag av ...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Filterfunksjon og gradering av mistanke
 
Mistanke om kreft = Begrunnet mistanke i dette pakkeforløp.
 
Klinisk mistanke  = Begrunnet mistanke i dette pakkeforløp.
 
Ved begrunnet mistanke henvises til pakkeforløp for kreft.
 

 
 Kriterier for henvisning til Pakkeforløp
 
Begrunnet mistanke oppstår om pasienten > 40 år og minst ett av følgende:
 • Blødning fra endetarm
 • Funn av tumor eller polypp ved ano-/rektoskopi
 • Endring i avføringsmønster i over 4 uker
Kommunikasjon - Pasienten skal informeres om:
 • Den begrunnede mistanke for kreft
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer.

Kilde: Helsedirektoratet - Oppfølgning og kontroller • Primær oppfølgingsansvar: Relevant spesialist (Gastrokirurg/Onkolog). 
 • Praksiskonsulenter i Østfold har utarbeidet en oppfølgingsplan til bruke i egen praksis. Aktuelle pasienter får en utskrift av denne oppfølgingsplanen som er utarbeidet etter sentrale retningslinjer og kvalitetssikret av spesialister ved SØ. 
 
 

Endetarmskreft - 5 års oppfølgningsplan Tykktarmskreft - 5 års oppfølgningsplan

 
Last ned oppfølgingsplan ved å klikke på denne knapp og angi operasjonsdato

Kilde: Helsedirektoratet - Diagnoseveileder


I dette pakkeforløpet er «mistanke» ensbetydende med «begrunnet mistanke» om tykk- og endetarmskreft.
Det er begrunnet mistanke om kreft i tykk- og endetarm hos pasienter over 40 år med ett eller flere av følgende symptomer eller funn:
 • Uavklart blødning fra tarmen
 • Funn av tumor eller polypp ved ano-/rektoskopi
 • Endring av et ellers stabilt avføringsmønster i over fire uker
Ved begrunnet mistanke henvises pasienten til Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft. Henvisningen merkes Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft og skal inneholde opplysninger om:
 • Eventuell økt risiko for tarmkreft
 • Detaljerte symptomer og funn fra objektive undersøkelser som abdominal palpasjon, rektaleksplorasjon, eventuelt rektoskopi samt gynekologisk undersøkelse hos kvinner
 • Hemoglobinverdi
 • Undersøkelse på okkult blod i avføringen
 • Opplysning om pasientens allmenntilstand, andre sykdommer og medisiner
Fastlege eller annen henvisende instans skal ved henvisning til pakkeforløp informere pasienten om:
 • Den begrunnede mistanken om tykk- eller endetarmskreft
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer
 • Det diagnostiseres årlig rundt 4000 nye tilfeller av tykk- og endetarmskreft
 • I 2012 er det over 29 000 personer som lever etter å ha fått påvist kreft i tykk- eller endetarm
Det er få kjente risikofaktorer for kreft i tykk- og endetarm, men noen personer har økt risiko:
 • Personer som har eller har hatt tarmkreft, tarm- polypper eller kronisk inflammatorisk tarmsykdom
 • Personer med tarmpolypper eller førstegradsslektninger som har hatt tykk- og endetarmskreft eller endometriekreft før 50-årsalder
.

 

 

Kilde:  www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

Forløpstider i pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft

Tabellen viser forløpstidene i pakkeforløpet.

Forløpstidene er en rettesnor. Fortsatt er det lovmessige grunnlaget pasientrettighetsloven §2-2 og forskrift om prioritering av helsetjenester.

ForløpsbeskrivelseForløpstid
Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling9 kalenderdager
Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning (beslutning tas)12 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingKirurgisk behandling14 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingMedikamentell behandling14 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingStrålebehandling18 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandlingKirurgisk behandling35 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandlingMedikamentell behandling35 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandlingStrålebehandling39 kalenderdager

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
Kilde:  www.helsedirektoratet.no DIAGNOSEVEILEDERSist oppdatert: 01.12.2021

Tykk- og endetarmskreft

1 Mistanke om kreft

I dette pakkeforløpet er «mistanke» ensbetydende med «begrunnet mistanke» om tykk- og endetarmskreft.

2 Kriterier for henvisning til pakkeforløp

Det er begrunnet mistanke om kreft i tykk- og endetarm hos pasienter over 40 a?r med ett eller flere av følgende symptomer eller funn:

 • Uavklart blødning fra tarmen
 • Funn av tumor eller polypp ved ano-/rektoskopi
 • Endring av et ellers stabilt avføringsmønster i over fire uker

3 Henvisning til pakkeforløp

Ved begrunnet mistanke henvises pasienten til Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft. Henvisningen merkes Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft og skal inneholde opplysninger om:

 • Eventuell økt risiko for tarmkreft
 • Detaljerte symptomer og funn fra abdominal palpasjon, rektaleksplorasjon, eventuelt rektoskopi samt gynekologisk undersøkelse hos kvinner
 • Hemoglobinverdi
 • Undersøkelse pa? okkult blod i avføringen
 • Opplysning om pasientens allmenntilstand, andre sykdommer og medisiner

4 Kommunikasjon

Fastlege eller annen henvisende instans skal ved henvisning til pakkeforløp informere pasienten om:

 • Den begrunnede mistanken om tykk- eller endetarmskreft
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer

5 Risikogrupper

Det er fa? kjente risikofaktorer for kreft i tykk- og endetarm, men noen personer har økt risiko:

 • Personer som har eller har hatt tarmkreft, tarm- polypper eller kronisk inflammatorisk tarmsykdom
 • Personer med førstegradsslektninger som har hatt tykk- og endetarmskreft eller endometriekreft før 50-a?rsalder

Se også Pakkeforløp for Tykk- og endetarmskreft og Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykk- og endetarm.


 Alle diagnoseveiledere Generelt om pakkeforløpSe alle kapiteler i veilederen

 

 

 

 

 

 

 

 


© Fastlegeportalen 2015 - 2021