Tyreotoksikose

(T85)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Graviditet.

Aktuelt : Øyeproblemer ? Nyoppstått atrieflimmer? Kognitivt funksjonsnivå. Risiko for hjertesykdom?

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Graviditet.

Aktuelt : Øyeproblemer ? Nyoppstått atrieflimmer? Kognitivt funksjonsnivå. Risiko for hjertesykdom?

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • eldre pasienter med risiko for hjertesykdom
 • nyoppstått atrieflimmer
 • kognitivt funksjonsnivå
 • graviditet
 • øyeproblemer
 • Grad og type øyeproblemer
Ved mindre alvorlige tilstander, for eksempel subklinisk hyperthyreose, kan pasienten utredes og eventuelt behandles i allmennpraksis i samråd med spesialist
 
Hyperthyreose i første trimester med negativ TRAS kan eventuelt følges i primærhelsetjenesten.

Søk i NEL for "Tyreotoksikose"

Andre profesjonelle

Sykepleie

Kilde:


For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 28.11.2021
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Medikamentell behandling
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • eldre pasienter med risiko for hjertesykdom
 • nyoppstått atrieflimmer
 • kognitivt funksjonsnivå
 • graviditet
 • øyeproblemer

Ved mindre alvorlige tilstander, for eksempel subklinisk hyperthyreose, kan pasienten utredes og eventuelt behandles i allmennpraksis i samråd med spesialist.

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Medikamentell behandling
Veiledende frist for start behandling
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Hyperthyreose i første trimester med negativ TRAS kan eventuelt følges i primærhelsetjenesten.

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Medikamentell behandling
Veiledende frist for start behandling
3 uker


Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Medikamentell behandling
Veiledende frist for start behandling
3 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Grad og type øyeproblemer.


Se dette kapittel i veilederen  Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021