Urininkontinens

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Høy alder.

Aktuelt : Alvorlig nyresykdom? Polyuri? Diabetes ?

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Høy alder.

Aktuelt : Alvorlig nyresykdom? Polyuri? Diabetes ?

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • alvorlig nyresykdom
 • diabetes insipidus
 • polyuri
 • høy alder
 • diabetes mellitus

Søk i NEL for "Urininkontinens"

Symptomer

Tilstander Vis 34 treff »

Andre profesjonelle

Pasientinformasjon

Sykepleie

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 28.11.2021
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alvorlig nyresykdom
 • diabetes insipidus
 • polyuri
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og eventuelt uroterapeut.
Veiledende frist for start behandling
16 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alvorlig nyresykdom
 • diabetes insipidus
 • polyuri
 • høy alder
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Utdypende forklaring på tilstand
Alarmmatte og DDVAP skal være forsøkt før henvisning.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og behandling.
Veiledende frist for start utredning
16 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • polyuri
 • alvorlig nyresykdom
 • diabetes mellitus
 • diabetes insipidus
 • alder

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021