Enurese - barn > 6 år

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese : Øvrige psykiske- somatisk tilstand.

Aktuelt : Grunnlidelse. Symptomer . Ledsagende urinveisinfeksjoner?

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese : Øvrige psykiske- somatisk tilstand.

Aktuelt : Grunnlidelse. Symptomer . Ledsagende urinveisinfeksjoner?

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • pasientens øvrige psykiske tilstand
 • alder
 • grad av symptomer
 • type symptomer
 • ledsagende urinveisinfeksjoner
 • somatisk tilstand
 • grunnlidelse

Kilde:


For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 05.12.2021

Urininkontinens som omfatter daginkontinens - barn over 6 år (veiledende frist 26 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Tilstanden krever primær pediatrisk utredning. Slik utredning vil identifisere eventuell indikasjon for behov for kirurgisk utredning hos barn over 6 år.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • pasientens øvrige psykiske tilstand
 • alder
 • grad av symptomer
 • type symptomer
 • ledsagende urinveisinfeksjoner
 • somatisk tilstand
 • grunnlidelse

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021