Urininkontinens

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese : DM, Hjertesvikt el. nevrologiske  sykd?  LM-bivirkninger ?

Aktuelt : Grad og opplevelse av inkontinens. Funksjonsnivå. Urinretensjon ? Type lekkasje .

Funn : Høyde, vekt og BMI. GU, fremfall el. atrofisk slimhinner?

Suppl. us : Miksjonsliste 1-2 d.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese : DM, Hjertesvikt el. nevrologiske  sykd?  LM-bivirkninger ?

Aktuelt : Grad og opplevelse av inkontinens. Funksjonsnivå. Urinretensjon ? Type lekkasje .

Funn : Høyde, vekt og BMI. GU, fremfall el. atrofisk slimhinner?

Suppl. us : Miksjonsliste 1-2 d.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • grad og opplevelse av inkontinens
  • komorbiditet
  • funksjonsnivå


  • Lokal Østrogen (f.eks. Vagifem) har overviende positiv effekt mot urininkontinense ved atrofiske slimhinner. 

Søk i NEL for "Urininkontinens"

Symptomer

Tilstander Vis 34 treff »

Andre profesjonelle

Pasientinformasjon

Sykepleie

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

  • Postoperative kontroll på Urodynamisk poliklinikk etter 6-12 måneder.
  • Pasienten får tilsendt spørreskjema etter 3 år.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 28.11.2021

Urininkontinens (veiledende frist 26 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Alle grader av stress-, urge-, og blandingsinkontinens.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • grad og opplevelse av inkontinens
  • komorbiditet
  • funksjonsnivå

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 28.11.2021

 Sykemelding- generell del 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021