Urinveisinfeksjoner

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Arv . Lav alder.

Aktuelt : Persisterende urininkontinens ? Gjentatte pyelonefritter? Påvist urinveispatologi? Andre mikrober enn E.coli.?

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Arv . Lav alder.

Aktuelt : Persisterende urininkontinens ? Gjentatte pyelonefritter? Påvist urinveispatologi? Andre mikrober enn E.coli.?

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • kombinasjon med persisterende urininkontinens på dagtid
 • lav alder
 • gjentatte pyelonefritter
 • arv med hensyn til medfødt urinveismisdannelse
 • påvist urinveispatologi
 • andre mikrober enn E.coli.
Øyeblikkelig hjelp ved akutt pyelonefritt hos barn under 1 år og/eller alvorlig forløp.

Søk i NEL for "Urinveisinfeksjoner"

Andre profesjonelle Vis 13 treff »

Sykepleie

Annet

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 30.11.2021
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning inkludert ultralyd av urinveier og uroflowmetri.
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • kombinasjon med persisterende urininkontinens på dagtid
Utdypende forklaring på tilstand
Omfatter ikke ukomplisert urinveisinfeksjon med normal ultralyd av urinveiene.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning inkludert ultralyd av urinveier.
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • lav alder
 • gjentatte pyelonefritter
 • arv med hensyn til medfødt urinveismisdannelse
 • påvist urinveispatologi
 • andre mikrober enn E.coli.

Øyeblikkelig hjelp ved akutt pyelonefritt hos barn under 1 år og/eller alvorlig forløp.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021