Urinveisinfeksjoner

(U71)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Yrke. Arvelighet. Røyk.

Anamnese : Komorbiditet, tidl. gyn- el. urologogisk op?

Aktuelt : Relevant sykehistorie. Symptomer, varighet og forløp. Evt tidl. behandling og profylakse. Øvre el. nedre UVI?

Funn : Allmenntilstand, BT, BMI. Temp.

Suppl. us : S-krea, CRP. U-stix og U-dyrkning. Svar på ev. tidl. UL / CT /U-dyrkninger

Vurdering : Henviser pasienten for

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Yrke. Arvelighet. Røyk.

Anamnese : Komorbiditet, tidl. gyn- el. urologogisk op?

Aktuelt : Relevant sykehistorie. Symptomer, varighet og forløp. Evt tidl. behandling og profylakse. Øvre el. nedre UVI?

Funn : Allmenntilstand, BT, BMI. Temp.

Suppl. us : S-krea, CRP. U-stix og U-dyrkning. Svar på ev. tidl. UL / CT /U-dyrkninger

Vurdering : Henviser pasienten for

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.  
 • barn
 • mistenkte eller kjente strukturelle og/eller funksjonelle abnormiteter
 • graviditet
Husk på:
 • Kopi av relevante røntgenbilder med beskrivelse + CD
 • MRSA? Har pasienten vært i kontakt med sykehus/lege i utlandet?
 • Er pasienten informert om diagnosen? Hvilken pasientinformasjon er gitt til pasienten?
 • Ev. Histologi-/biopsi/cytologisvar (kopi av histologiremisse). Navn på sykehus hvor analysen er gjort og preparatnummer
 • Ev. tidligere Operasjonsbeskrivelse, kopi av relevant journaldokumentasjon, ev. epikrise.

Søk i NEL for "Urinveisinfeksjoner"

Symptomer Vis 37 treff »

Andre profesjonelle Vis 32 treff »

Sykepleie Vis 16 treff »

Presentasjoner

Annet

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

Urinveisinfeksjoner (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Det forutsettes at de som henvises til spesialisthelsetjenesten har gjennomgått utredning med bakteriologisk diagnostikk og behandling uten ønsket effekt i primærhelsetjenesten. Tilstanden er aldersavhengig - desto yngre desto større sannsynlighet for alvorlig tilstand. Urinveisinfeksjoner forverres også av strukturelle og funksjonelle abnormiteter i uro-genitalsystemet, samt om det er underliggende sykdom eller tilstand som interfererer med pasientens forsvarsmekanismer.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Urologisk utredning
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • barn
 • mistenkte eller kjente strukturelle og/eller funksjonelle abnormiteter
 • graviditet

 Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

Cystitt (U71 Cystitt/urinveisinfeksjon IKA)

 • Sykmelding er sjelden nødvendig, men alle tilstander må vurderes individuelt
 • Egenmelding eller sykmelding 1-2 dager kan være nødvendig ved uttalte symptomer i enkelte arbeidssituasjoner.Se dette kapittel i veilederen Sykemelding- generell del Se alle kapiteler i veilederen
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021