Utstående ører < 6 år

(H80)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese : Komorbiditet.

Aktuelt : Beskrivelse av symptomer .

Funn : Mastoid-Helix mål . Asymetri ? Eksem/hudlidelser ?

Vurdering : Pasienten med realistiske forventninger henvises til plastikkirurgi.

Obs! : Tolk behov?  Allergi? Medisinliste og Mobil nr oppdatert?

Anamnese : Komorbiditet.

Aktuelt : Beskrivelse av symptomer .

Funn : Mastoid-Helix mål . Asymetri ? Eksem/hudlidelser ?

Vurdering : Pasienten med realistiske forventninger henvises til plastikkirurgi.

Obs! : Tolk behov?  Allergi? Medisinliste og Mobil nr oppdatert?

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • barn utsatt for mobbing på grunn av utstående ører
 • funksjonelle plager
 • asymmetri
 • avstand fra mastoid-ytre helixkant mer enn 23 mm
 • Indikasjon:
  • Avstand fra mastoid - ytre helix kant > 23 mm målt i frontalplanet.
  • Ved asymmetri: tydelig synlig differanse (6 - 7 mm).
 • Kontraindikasjon:
  • Eksem / hudlidelser som gir fare for postoperativ infeksjon / komplikasjoner.
 • Relativ kontraindikasjoner:
  • Bruk av antikoagulasjon / blodplatehemmere.
  • Annen komorbiditet som har betydning for operasjonen.
  • Urealistiske forventninger.

Søk i NEL for "Utstående ører < 6 år"

Tilstander

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

Medfødte misdannelser - utstående ører (før skolestart)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Operasjon
Veiledende frist for start behandling
Før skolestart
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • barn utsatt for mobbing på grunn av utstående ører
 • funksjonelle plager
 • asymmetri
 • avstand fra mastoid-ytre helixkant mer enn 23 mm

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

 Sykemelding- generell del 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021