Vansker knyttet til seksualitet

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese : Komorbiditet. Relevante tidligere traumer.

Aktuelt : Vansker knyttet til seksualitet . Endring i atferd og funksjonsnivå .

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese : Komorbiditet. Relevante tidligere traumer.

Aktuelt : Vansker knyttet til seksualitet . Endring i atferd og funksjonsnivå .

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • endring i funksjonsnivå
 • tap av funksjon som kan påvirke livskvalitet
 • aktuelle tidligere traumer
 • fare for overgrep
 • ukritisk seksuell atferd
 • atferdsendring
 • komorbiditet
 • vansker knyttet til egen seksualitet og samliv eller graviditet

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 30.11.2021
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, somatisk helsevurdering, behandling, miljøtiltak, rådgivning/veiledning og gruppetilbud.
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • endring i funksjonsnivå
 • tap av funksjon som kan påvirke livskvalitet
 • aktuelle tidligere traumer
 • fare for overgrep
 • ukritisk seksuell atferd
 • atferdsendring
 • komorbiditet
 • vansker knyttet til egen seksualitet og samliv eller graviditet
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, helsevurdering, behandling, miljøtiltak, rådgivning/veiledning og gruppetilbud.
Veiledende frist for start utredning
24 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • endring i funksjonsnivå
 • tap av funksjon som kan påvirke livskvalitet
 • aktuelle tidligere traumer
 • fare for overgrep
 • ukritisk seksuell atferd
 • atferdsendring
 • komorbiditet
 • vansker knyttet til egen seksualitet og samliv eller graviditet

 Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 30.11.2021

 Sykemelding- generell del 
 
 
helsenorge.no Standard informasjon.

© Fastlegeportalen 2015 - 2021