Venøs insuffisiens / Varicer

(K95)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese : Påvist trombofili? Tidl. DVT el. variceoperasjon? Posttrombotisk syndrom?

Aktuelt : Symptomer .

Funn : Synlige forandringer , ødem el. hyperpigmentering? Tilhelede- el. aktive venøse sår ?

Vurdering : CEAP-klassifikasjon.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese : Påvist trombofili? Tidl. DVT el. variceoperasjon? Posttrombotisk syndrom?

Aktuelt : Symptomer .

Funn : Synlige forandringer , ødem el. hyperpigmentering? Tilhelede- el. aktive venøse sår ?

Vurdering : CEAP-klassifikasjon.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • aktivt sår (C6)
 • uttalte symptomer (ødemer, preulcerøse forandringer, sår)
 • tilgrunnliggende årsak
Mulighet til å forhindre venøse sår bør vurderes innen 12 uker.
 

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 05.12.2021
Utdypende forklaring på tilstand
CEAP-klassifikasjon av kronisk overfladisk venøs insuffisiens:
 • C0: Ingen synlige varicer
 • C1: Telangiektasier og retikulære vener
 • C2: Synlige varicer
 • C3: Kronisk ødem ankel/legg
 • C4: Eksem/hudforandringer
 • C5: Tilhelet venøst sår
 • C6: Aktivt venøst sår
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Uttalte symptomer kan styrke indikasjon for behandling.

Utdypende forklaring på tilstand
CEAP-klassifikasjon av kronisk overfladisk venøs insuffisiens:
 • C0: Ingen synlige varicer
 • C1: Telangiektasier og retikulære vener
 • C2: Synlige varicer
 • C3: Kronisk ødem ankel/legg
 • C4: Eksem/hudforandringer
 • C5: Tilhelet venøst sår
 • C6: Aktivt venøst sår
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Klinisk undersøkelse og ultralydundersøkelse.
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • aktivt sår (C6)
 • uttalte symptomer (ødemer, preulcerøse forandringer, sår)
 • tilgrunnliggende årsak

Mulighet til å forhindre venøse sår bør vurderes innen 12 uker.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021