Lokal / Fredrikstad

Helsehuset FredrikstadForeløpig har PKO ikke mottatt opplysninger om spesielle rutiner ved Helsehuset Fredrikstad. Generelle rutiner for Diagnostisk sløyfe gjelder for innleggelse i alle helsehus i Østfold.Frem til vi mottar spesifikke rutiner fra Helsehuset Fredrikstad, viser vi  til rutiner som gjelder ved diretke innleggelse i Helsehuset i sarpsborg og håper at det kan være til nytte for deg.

Det er ikke definert noen lokale henvisninger i dette fag- og sykehusområde.

© Fastlegeportalen 2015 - 2022