Lokal / Halden

Helsenuset for Halden og Aremark Foreløpig har PKO ikke mottatt opplysninger om spesielle rutiner ved Helsehuset for Halden og Aremark. Generelle rutiner for Diagnostisk sløyfe gjelder for innleggelse i alle helsehus i Østfold. [dt_sc_clear /] Frem til vi mottar spesifikke rutiner fra Helsehuset for Halden og Aremark, viser vi  til rutiner som gjelder ved diretke innleggelse i Helsehuset i sarpsborg og håper at det kan være til nytte for deg.

Det er ikke definert noen lokale henvisninger i dette fag- og sykehusområde.

© Fastlegeportalen 2015 - 2022