Viktig melding om adressering til RKE

Adresseregisteret i NHN har endret adressen til RKE (Regional koordinerende enhet i Helse Sør-Øst)innunder virksomheten Sunnaas sykehus HF. Alle elektroniske henvisninger til (RKE) i Helse Sør-Øst skal heretter adresseres ved bruk av Adresseregisteret i Norsk helsenett. Alle elektroniske henvisninger til Sunnaas sykehus HF skal sendes til samme adresse som før og merket med «Sunnaas sykehus» som stedsangivelse benyttes (Ergoterapi, Fysioterapi, Læring og mestring, Rehabilitering osv.). Altså ingen endring for henvisninger til Sunnaas sykehus HF. EPJ leverandører er kontaktet slik at nødvendige korrigereinger kommer inn automatisk ved først kommende oppdatering av enkelte EPJ.

© Fastlegeportalen 2015 - 2022