Henvisning og Wells skår

Sykehuset Østfold startet denne våren i gang med en studie, «Ri-Schedule» -Rivaroxaban i utredning av DVT, som ser på sikkerhet, pasientflyt og tar s...Les mer

© Fastlegeportalen 2015 - 2022