Overgang til IHR-lab I forbindelse med innføring av nytt laboratorie system ved SØ opplever mange fastleger at prøvene vises uoversiktiglig i journalsystemet hos fastleger

Årsaken til dette er at SØ har gått over til Norsk laboratoriekodeverk er et nasjonalt kodeverk for laboratorieanalyser og undersøkelser.

© Fastlegeportalen 2015 - 2021