Programmvare leverandør – Dårlig service Den 8

mai fikk vi mail både fra NHN og CGM med beskjed om at Buypass Class 3 CA 1 utløper 9. mai. Man måtte følge installasjonsveileder og installere nye sertifikater for å kunne bruke Forskrivningsmodulen etter 9.e mai!

Overgang til IHR-lab I forbindelse med innføring av nytt laboratorie system ved SØ opplever mange fastleger at prøvene vises uoversiktiglig i journalsystemet hos fastleger

Årsaken til dette er at SØ har gått over til Norsk laboratoriekodeverk er et nasjonalt kodeverk for laboratorieanalyser og undersøkelser.

© Fastlegeportalen 2015 - 2021