AMK Østfold slås sammen med AMK Oslo den 15

juni Ambulansetjenesten forblir i Østfold, og vil ikke bli berørt av at AMK  (akuttmedisinsk kommunikasjonssentral) samlokaliseres i Oslo. Sykehusets 23 ambulanser, fordelt på stasjonene i Halden, Fredrikstad, Sarpsborg, Moss og Indre Østfold, skal fortsatt bringe østfoldingene trygt fram til sykehus. Befolkningen skal fortsatt ringe 113 slik… Les mer

Overbelastet akuttmottak Møte 5

Overbelastet akuttmottak Møte 5.6.15 med kommuneoverleger og legevaktsledere pga. økende antall ø.hjelps-henviste pasienter til SØ Møtet var kalt inn på kort varsel fordi Sykehuset Østfold har over en periode hatt en økende tilstrømming av pasienter til akuttmottaket. Det er ingen tegn på at antall pasienter inn til mottaket er fallende, snarere tvert i mot.

Status – Meningsutveksling 2015-01 Resultat av Meningsutveksling 2015-01 er klar

Status – Meningsutveksling 2015-01 Resultat av Meningsutveksling 2015-01 er klar. Ett stort takk til alle som bidro med sine verdifulle meninger i denne saken, som i utgangspunktet inngikk i en annen sak som var fremmet av kommunerepresentanter. Kommuner ønsket å se på forhold rundt pasienter som får forventninger om sykehjemsplass i forbindelse utskrivning fra sykehuset. Resultat av Meningsutveksling… Les mer

© Fastlegeportalen 2015 - 2021