Overbelastet akuttmottak

Møte 5.6.15 med kommuneoverleger og legevaktsledere pga. økende antall ø.hjelps-henviste pasienter til SØ Møtet var kalt inn på kort varsel fordi Syk...Les mer

© Fastlegeportalen 2015 - 2022