Dag Eivind Syverstad

Role: Praksiskonsulent, SØ

Experience: Fastlege i Sarpsborg

Course Submitted: Kurs i Akuttmedisin for Allmennleger

Specialist in: Allmennmedisin

Andre roller:

  • Medlem av redaksjonsgruppen for www.fastlegeportalen.no
  • Instruktør – Kurs i Akuttmedisin for allmennleger( 2011-2015).

© Fastlegeportalen 2015 - 2022